user photo

Firma İle İletişim Kurun


TAIF-NK Hakkında

  

Tataristan'daki en büyük rafineri, Benzin Fabrikası ve Gaz Kondensat İşleme Tesisi'nden oluşan TAIF-NK, Tataristan Cumhuriyeti petrol arıtma endüstrisinde liderdir. TAIF-NK'nin toplam ham petrol işleme hacmindeki payı Rusya Federasyonu'nda % 3,1 ve Tataristan Cumhuriyeti'nde % 53,7'dir. Bu durumda, Tataristan Cumhuriyeti'nde üretilen toplam petrol hacmi, TAIF-NK şirketi jet yakıtının % 100'ünü, dizel yakıtın % 95,7'sini, motor benzinin % 87,8'ini, düz benzinin % 54,5'ini üretti. Rusya'daki başlıca rafineriler arasında TAIF-NK, hammadde işleme derinliği açısından 6. sırada.

TAIF-NK Galeri