user photo

Firma İle İletişim Kurun


NPF "Sosny" Hakkında

  

Ana faaliyetler:

  • Uygun olmayan ve hasarlı yakıtın taşınması dahil, kullanılmış nükleer yakıt işleme teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi.
  • Nükleer tesisler için ekipman tasarımı, geliştirilmesi ve imalatı.
  • Nükleer ve radyasyon güvenliği analizi, ekipman ve teknolojilerin mukavemet ve sismik analizi.
  • Proses kontrolü ve izleme için otomatik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı ve bakımı ve radyasyon izleme sistemleri.
  • Enstrümantasyon ve otomasyon tasarımı dahil olmak üzere nükleer enerji santralleri için havuz içi denetim standlarının geliştirilmesi ve montajı.
  • Güvenli ulaşım planlarının geliştirilmesi ve gerekçelendirilmesi dahil olmak üzere nükleer malzeme taşımacılığının organizasyonu.
  • SNF yüklemesi ve nakliyesi için ekipman geliştirilmesi ve imalatı.

NPF "Sosny" Galeri