user photo

Firma İle İletişim Kurun


DolgovGroup holding Hakkında

  

Dolgovgroup holding şirketi, tarladan tezgaha kadar tamamen bağımsız kapalı çevrim yapısı ile Kaliningrad bölgesinin en büyük tarımsal holdingidir. Bu, her aşamanın, ürünlerin tüm kalite ve üretim parametrelerini kontrol etmesine ve yönetmesine ve faaliyetlerin etkisini en üst düzeye çıkarmasına izin verir.
Günümüzde dinamik olarak gelişen holding şirketi «DolgovGroup», 94 bin hektar ekilebilir arazi (bölgenin ekilebilir arazilerinin yaklaşık % 50'sini temsil etmektedir) ve küçük hayvan yetiştirme fabrikaları, yem fabrikası, kolza fabrikası, süt fabrikası «NEZHINSKAYA», et fabrikası «Rominta», Süt fabrikası «Gusevmoloko», kümes hayvanları çiftliği «Guryevskaya» sahibidir.

DolgovGroup holding Galeri